Eksponaty

CHOMĄTO

rodzaj jarzma używanego do zaprzęgania zwierząt pociągowych do ciągnięcia wozu, pługa, itp. 

chomąto galicyjskie Kleszczyna Krakowska